Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny dr hab. Adam Zienkiewicz

Edukacja

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000)
  • aplikacja radcowska i uzyskanie uprawnień zawodowych radcy prawnego (2002-2006)
  • doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2007)
  • doktor habilitowany nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2019)

Praktyka prawnicza

Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie procesowej i pozasądowej pomocy prawnej zdobyte zwłaszcza podczas pracy w Kancelarii Adwokackiej, Kancelarii Notarialnej oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w związku z obsługą prawną świadczoną osobom fizycznym, organom administracji, organizacjom pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje) oraz przedsiębiorcom, zwłaszcza z branży: budowlanej, meblarskiej, handlowo-usługowej (w tym transakcje online), artystycznej oraz IT (tworzenie, sprzedaż/licencje, wdrażanie i serwis projektów informatycznych).

Praktyka mediacyjna i negocjacyjna

  • doświadczony mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, administracyjnych oraz sporach z zakresu prawa pracy;
  • mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
  • mediator stały Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

Praca naukowa i dydaktyczna

  • pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • wykładowca „Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Kancelaria Prawna Zienkiewicz w razie potrzeby współpracuje: z innymi sprawdzonymi Kancelariami (w tym notarialnymi i komorniczymi) oraz specjalistami z innych dziedzin (m.in. rzeczoznawcami, psychologami, terapeutami, mediatorami, księgowymi i doradcami podatkowymi).

radca prawny Małgorzata Zienkiewicz

mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, mediator Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

specjalizacje: sprawy cywilne (w tym odszkodowania, spadki, ochrona dóbr osobistych), sprawy gospodarcze, sprawy z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, podział majątku).

Wybrane monografie naukowe

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz,
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej Komunikacja. Psychologia konfliktów. Negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz,
Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wolters-Kluwers, Warszawa 2014.

A. Zienkiewicz,
Studium mediacji. Od teorii ku praktyce.
Difin, Warszawa 2007

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz,
Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu.
Warszawa 2009

Adam Zienkiewicz,
HOLIZM PRAWNICZY  z perspektywy Comprehensive Law Movement
Warszawa 2018

Anna Kalisz,
Adam Zienkiewicz,
Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie.
Warszawa 2020