Zespół Kancelarii Prawnej

Radca Prawny MAŁGORZATA ZIENKIEWICZ – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie
(nr wpisu OL-1810) , mediator ad hoc w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych I administracyjnych.

Kierownik Kancelarii Mediacyjnej Zienkiewicz&Zienkiewicz:
www.mediacja.olsztyn.pl

Mediator certyfikowany z zakresu mediacji cywilnej i gospodarczej oraz administracyjnej, wpisana na listę stałych mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie ( nr wpisu MS-31)
http://oirp.olsztyn.pl/osrodek-mediacji-gospodarczych/

Kancelaria Prawna Zienkiewicz Radca Prawny Małgorzata Zienkiewicz współpracuje z:
Kancelarią Radcy Prawnego Sławomir Kamrowski w Olsztynie
Kancelarią Radcy Prawnego Tomasz Staranowicz w Olsztynie
Kancelarią Radcy Prawnego Monika Nietyksza-Faryn

 dr hab. Adamem Zienkiewicz – doświadczonym radcą prawnym, mediatorem ad hoc oraz mediatorem stałym Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy OIRP w Olsztynie, arbitrem Sądów Polubownych, negocjatorem, pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wybrane monografie naukowe

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz,
Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej Komunikacja. Psychologia konfliktów. Negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015

Ana Kalisz, Adam.Zienkiewicz,
Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wolters-Kluwers, Warszawa 2014.

A. Zienkiewicz,
Studium mediacji. Od teorii ku praktyce.
Difin, Warszawa 2007

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz,
Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu.
Warszawa 2009


Adam Zienkiewicz,
HOLIZM PRAWNICZY  z perspektywy Comprehensive Law Movement
Warszawa 2018