Zakres pomocy prawnej

Kancelaria Prawna Zienkiewicz świadczy kompleksową (sądową i pozasądową) pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym m.in. spraw odszkodowawczych, spraw o zapłatę, błędów medycznych, skarg pauliańskich, spraw o ochronę dóbr osobistych, sporów sąsiedzkich
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, podział majątku)
 • prawa pracy (dochodzenie wynagrodzenia za pracę, sprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)
 • prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek)
 • prawa gospodarczego (w tym handlowego i postępowań rejestrowych, odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji i stowarzyszeń)
 • prawa ubezpieczeniowego
 • obrotu nieruchomościami
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym upadłości konsumenckiej
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego
 • prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej
 • windykacji i negocjacji
 • mediacji w sprawach: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, administracyjnych, z zakresu prawa pracy
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa komputerowego oraz internetu (handel elektroniczny)