Zakres pomocy prawnej

Kancelaria Prawna Zienkiewicz Radca Prawny Małgorzata Zienkiewicz świadczy kompleksową (sądową i pozasądową) pomoc prawną w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, podział majątku)
 • prawa pracy (dochodzenie wynagrodzenia za pracę, sprawy o przywrócenie do pracy i zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązaniem stosunku pracy, itp.);
 • prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek)
 • prawa gospodarczego (w tym handlowego i postępowań rejestrowych)
 • prawa ubezpieczeniowego,
 • obrotu nieruchomościami,
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w tym upadłości konsumenckiej,
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego
 • prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej
 • prawa wekslowego i czekowego
 • prawa europejskiego i wspólnotowego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa komputerowego oraz internetu (handel elektroniczny)