Pomoc prawna online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, w związku z pandemią COVID 19,  korzystając z rozwoju nowych technologii Kancelaria Prawna Zienkiewicz proponuje formę doraźnej pomocy prawnej, świadczonej w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem.
Pomoc prawna online daje Klientowi możliwość bezzwłocznego uzyskania profesjonalnej i rzetelnej pomocy prawnej przy jednoczesnej oszczędności czasu, szczególnie w nieskomplikowanych sprawach takich jak m.in.:

porady prawne
wezwania do zapłaty
opinie prawne
umowy (sporządzenie, przeanalizowanie)
pozwy o zapłatę
negocjacje on-line
mediacje on-line

1 – Sporządzenie i wysłanie zgłoszenia na adres e-mail : kancelariazienkiewicz@wp.pl zawierający:

– Zakres oczekiwanej pomocy;
– Krótki opis stanu faktycznego;
– Nazwę firmy/imię i nazwisko Klienta;
– Adres siedziby Klienta / miejsca zamieszkania ;
– NIP Klienta ( dotyczy przedsiębiorców );
– Numer telefonu kontaktowego Klienta;
– e-mail Klienta,
– PESEL Klienta

2 – Po odebraniu zgłoszenia Kancelaria Prawna Zienkiewicz dokonuje potwierdzenia dostarczenia wiadomości i akceptuje przyjęcie zgłoszenia.

3 – Klient wysyła na adres e-mail pełną dokumentację ( w formie skan, pdf) dotyczącą zgłoszenia.

4 – Kancelaria dokonuje wyceny i szacuje czas niezbędny na realizację zlecenia oraz przesyła je Klientowi do akceptacji.

5 – W przypadku akceptacji przedstawionych przez Kancelarię warunków- Klient dokonuje wpłaty wynagrodzenia za wykonanie e-usługi na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy.

6 – Czas realizacji usługi jest liczony od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Kancelarii.

7 – Po wykonaniu e-usługi Kancelaria informuje Klienta o wykonaniu e-usługi, przesyłając na adres jego siedziby /miejsca zamieszkania podany w zgłoszeniu, przedmiot zlecenia ( np. pozew, odpis wezwania do zapłaty, opinię prawną ) wraz z fakturą VAT/ paragon fiskalny.