Kancelaria Radcy Prawnego Zienkiewicz

Priorytetem Kancelarii są profesjonalne, rzetelne i terminowe usługi radcy prawnego, uwzględniające indywidualne potrzeby każdego Klienta. Kancelaria stawia na wysoką kulturę obsługi oraz optymalną komunikację z Klientem opartą na wzajemnym zaufaniu, poufności oraz pełnym zrozumieniu jego uwarunkowań.


Kancelaria Prawna Zienkiewicz Radca Prawny Małgorzata Zienkiewicz świadczy kompleksową pomoc prawną:

przedsiębiorcom,
osobom fizycznym,
administracji państwowej i samorządowej
organizacjom sektora pozarządowego (stowarzyszenia, fundacje)


w szczególności w zakresie :
porad prawnych,
sporządzania lub opiniowania umów, regulaminów,
sporządzania opinii prawnych,
reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych, windykacyjnych, egzekucyjnych oraz administracyjnych,
sporządzania pism procesowych,
stałej obsługi prawnej
rozwody
pomocy prawnej w odszkodowaniach
udziału w negocjacjach i mediacjach,
E-USŁUG PRAWNICZYCH