Cennik/Pro bono

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz czasu, jaki potrzebny jest do rzetelnego wykonania powierzonych zadań przez radcę prawnego.

Różnorodność spraw, którymi Kancelaria się zajmuje sprawia, że adekwatne honorarium każdorazowo ustalane jest indywidualnie.

Orientacyjne ceny przykładowych usług prawnych:

Porada prawna (osoba fizyczna) – od 150 zł.
Porada prawna (przedsiębiorca) – od 250 zł.
Porada prawna online (osoba fizyczna) – od 100 zł.
Porada prawna online (przedsiębiorca) – od 200 zł.
Opinia prawa – od 500 zł.
Przygotowanie pisma przedsądowego – od 300 zł.
Mediacja cywilna (w tym rodzinna, z zakresu prawa pracy) – od 200 zł.
Mediacja gospodarcza – od 500 zł.
Reprezentacja przed sądem – przykładowe minimalne stawki zastępstwa procesowego radcy prawnego w postępowaniu o zapłatę przed sądem I Instancji (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości), wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

do 500 zł – 90 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Do wszystkich podanych cen usług doliczany jest podatek vat w wysokości 23%.
Wstępna wycena usługi przez radcę prawnego lub mediatora jest nieodpłatna.

pro publico bono

Kancelaria osobom fizycznym znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowanej udziela porad prawnych pro publico bono.
Z uwagi na pandemię Covid 19 aktualnie pomoc świadczona jest na odległość w formie telefonicznej
w każdy pierwszy czwartek miesiąca między godz.17.00-19.00, pod numerem tel. 504 107 074.