Cennik

Specyfika zawodu radcy prawnego i różnorodność spraw którymi Kancelaria się zajmuje, sprawia , że honorarium każdorazowo ustalane jest indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy, oraz czasu, jaki potrzebny jest do rzetelnego wykonania powierzonych zadań.

Do kwot każdorazowo należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.