Kancelaria Prawna Zienkiewicz

Priorytetem Kancelarii są profesjonalne, rzetelne i terminowe usługi, uwzględniające indywidualne potrzeby każdego Klienta. Kancelaria stawia na wysoką kulturę obsługi oraz optymalną komunikację z Klientem opartą na wzajemnym zaufaniu, poufności oraz pełnym zrozumieniu jego uwarunkowań.

Kancelaria Prawna Zienkiewicz świadczy kompleksową pomoc prawną:

przedsiębiorcom,
osobom fizycznym,
administracji państwowej i samorządowej
organizacjom sektora pozarządowego (stowarzyszenia, fundacje)

w szczególności w zakresie :
porad prawnych,
sporządzania lub opiniowania umów, regulaminów,
sporządzania opinii prawnych,
reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych, windykacyjnych, egzekucyjnych oraz administracyjnych,
sporządzania pism procesowych,
stałej obsługi prawnej
rozwodów i spraw okołorozwodowych
pomocy prawnej w odszkodowaniach
udziału w negocjacjach i mediacjach (również on-line)
e-usług prawniczych

E-USŁUGI POMOC PRAWNA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz korzystając z rozwoju nowych technologii Kancelaria Prawna Zienkiewicz proponuje formę doraźnej pomocy prawnej, świadczonej w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu z Klientem.

Profesjonalizm

Zaufanie

Rzetelność

Terminowość

Radca Prawny Adam Zienkiewicz Olsztyn
świadczy kompleksową pomoc prawną:

Przedsiębiorcom

Osobom fizycznym

Administracji państwowej i samorządowej

Organizacjom sektora pozarządowego