Kancelaria Radcy Prawnego dr Adam Zienkiewicz z siedzibą w Olsztynie świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną:

 1. Przedsiębiorcom,
 2. Osobom fizycznym,
 3. Administracji państwowej i samorządowej;
 4. Organizacjom sektora pozarządowego (stowarzyszenia, fundacje)

w szczególności w zakresie:

 • udzielania porad prawnych
 • sporządzania opinii prawnych (w tym ekspertyz naukowych)
 • tworzenia umów, regulaminów, ogólnych warunków oraz innych tzw. wewnętrznych aktów prawnych
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach windykacyjnych, egzekucyjnych oraz administracyjnych (w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą)
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi , WSA, NSA i Sądem Najwyższym
 • reprezentacji w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym

w sprawach dotyczących:

 • prawa cywilnego (w tym roszczeń o odszkodowania)
 • prawa gospodarczego (w tym handlowego i postępowań rejestrowych)
 • nieruchomości
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa ubezpieczeniowego
 • prawa pracy
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym rozwodów, alimentów, podziału majątku)
 • prawa spadkowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa budowlanego
 • prawa wekslowego i czekowego
 • prawa europejskiego i wspólnotowego
 • prawa prasowego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa własności intelektualnej
 • prawa autorskiego, komputerowego oraz internetu (handel elektroniczny)

Kancelaria prawna zajmuje się również profesjonalnymi usługami w zakresie polubownych form opanowywania sporów prawnych (Alternative Dispute Resolution) - m.in. prowadzi:

 • negocjacje,
 • mediacje,
 • arbitraż (postępowania przed sądem polubownym ad hoc).

Radca prawny Adam Zienkiewicz jest mediatorem rekomendowanym Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Kancelaria Radcy Prawnego nie stroni od prowadzenia spraw skomplikowanych prawnie wymagających wykorzystania umiejętności i doświadczenia praktycznego oraz wiedzy naukowej.

Priorytetem Kancelarii są profesjonalne, rzetelne i terminowe usługi, uwzględniające indywidualne potrzeby każdego Klienta. Kancelaria stawia na wysoką kulturę obsługi oraz optymalną komunikację opartą na wzajemnym zaufaniu, poufności oraz zrozumieniu jego uwarunkowań.
Prawnicy Kancelarii przestrzegają zasad etyki radcy prawnego, których respektowanie wiąże się z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju.

zob. Kancelaria Mediacyjna Zienkiewicz&Zienkiewicz

statystyka